Kategoria

PP+T20, PP+TD40, PP+GF

W kategorii znaleźć można  spoiwa do plastiku o oznaczeniach PP+TD20-PP+T20,PP+TD40-PP+T40, PP+GF,  Oznaczenia takie jak PP+T10 i PP+T30 można spawać najbardziej zbliżonymi spoiwami czyli PP+T. PP-S PPS - są to tworzywa PP z dodatkami samo-gasnącymi.